Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for Vet-Agder KrF
Fotograf: Gunnhild Sørås
Last ned bilder

Om Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan er stortingsrepresentant for Vest-Agder, Parlamentarisk leder, medlem i Utdannings- og forskningskomiteen, medlem i Transport- og kom-komiteen (skygge) og 1. vara til Utvidet utenriks- og forsvarskomité.

Født 01.11.1953            

Stortingsperioder

  • Representant nr 4 for Vest-Agder, 2013 - 2017, KrF
  • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 2009 - 2013, KrF
  • Vararepresentant nr 3 for Vest-Agder, 2001 - 2005, KrF

Medlemskap i stortingskomiteer

2013-2017
  • Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  • Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

2013-2017
  • Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

2013-2017
  • Andre vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017
  • Andre varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017