Stortingsansatte

Jon Håkon Øen
Jon Håkon Øen
Personlig rådgiver for Knut Arild Hareide
Tlf 91 83 66 28
Dag Ivar Belck-Olsen
Dag Ivar Belck-Olsen
Sekreteriatsleder
Tlf 23 31 33 85/924 28 382
Live Husan
Live Husan
Politisk rådgiver for helse- og omsorgskomiteen og nestleder i sekretariatet
Tlf 23 31 33 74/ 936 24 876
Mona Høvset
Mona Høvset
Kommunikasjonssjef landskontoret
Tlf 982 87 021
Dag Fedøy
Dag Andreas Fedøy
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf 23 31 33 86/ 920 54 309
Stig Øyvind Blystad
Stig-Øyvind Blystad
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf 91847226
Alf Rose Sørgaarden
Alf Rose Sørgaarden
Politisk rådgiver for energi- og miljøkomiteen, og kommunal- og forvaltningskomiteen
Tlf 23 31 33 71/ 958 91 494
Geir Arne Servan
Geir Arne Servan
Politisk rådgiver for kontroll- og konstitusjonskomiteen, for transport- og kommunikasjonskomiteen og Nordisk Råd
Tlf 23 31 33 97/ 917 58 292
Sverre Vatnar
Sverre Vatnar
Politisk rådgiver for finanskomiteen
Tlf 23 31 33 69/905 524 61
Jorunn Hallaråker
Jorunn Hallaråker
Politisk rådgiver (i permisjon frem til 30. april 2017)
Tlf 23 31 33 68/ 913 97 562
Julie Kristine Floberg
Julie Kristine Kordahl
Politisk rådgiver (i permisjon)
Tlf 23 31 33 84/ 900 89 528
Odd Jostein Sæther
Odd Jostein Sæter
Seniorrådgiver for utenriks- og forsvarskomiteen
Tlf 23 31 33 67/480 82 634
Kristoffer A. Rolland
Kristoffer A. Rolland
Politisk rådgiver for energi- og miljøkomiteen og konsulent for Olaug V. Bollestad og Rigmor A. Eide
Tlf 47648347
Aksel Jakobsen
Aksel Jakobsen
Seniorrådgiver for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og for asyl- og innvandringssaker
Tlf 23 31 33 82/90 55 84 39
Ingvild Ofte Arntsen
Ingvild Ofte Arntsen
Politisk rådgiver for næringskomiteen
Tlf 928 13 861
Rahim Nicolay Ali
Rahim Nicolay Ali
Politisk rådgiver for justisfeltet
Silje Kvamme Bjørndal
Silje Kvamme Bjørndal
Politisk rådgiver for familie- og kulturkomiteen
Tlf 920 94 644
Aud Grethe Sæther
Aud Grethe Sæther
Konsulent
Tlf 23 31 33 72/ 996 15 033
Gunn Gladhaug
Gunn Gladhaug
Konsulent for Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal og Anders Tyvand
Tlf 23 31 33 83
Solveig Gullteig
Solveig Gullteig
Konsulent for Kjell Ingolf Ropstad, Geir S. Toskedal og Hans Fredrik Grøvan
Tlf 23 31 33 73