10 reasons to vote KrF in Polish

10 powodów, aby głosować na
Chrześcijańską Partię Ludową

Chrześcijańska Partia Ludowa – razem dla godności ludzkiej

 1. Trwałe wartości
  Chrześcijańska Partia Ludowa pragnie chronić wartości, które są podstawą norweskiego
  społeczeństwa i które trzeba podtrzymywać. Znajomość naszych korzeni daje nam pewność siebie,
  gdy spotykamy się z nowymi ludźmi i kulturami. Ludzka godność, dobroczynność i dbanie o nasz
  kraj, to wartości, na których powinniśmy budować przyszłość.
 2. Czas i wolność wyboru dla rodzin
  Chrześcijańska Partia Ludowa ma prostą odpowiedź na potrzeby rodzin z małymi dziećmi: więcej
  czasu i więcej wolności wyboru. Mniej sztywnych rozwiązań. Powinniśmy wzmacniać rodziny, a nie
  nimi zarządzać. Chrześcijańska Partia Ludowa chce dać rodzinom wolność wyboru, aby mogły
  decydować o tym, co jest dla nich najlepszym rozwiązaniem.
 3. Społeczeństwo przyjazne dla osób starszych
  Z wiekiem każdy powinien czuć się tak samo dobrze i bezpiecznie w Norwegii. Najwyższy czas
  zacząć doceniać tych, którzy opiekują się osobami starszymi. Z tego powodu Chrześcijańska Partia
  Ludowa dąży do zapewnienia pełnego wsparcia dla starszych krewnych. Powinniśmy nadal tworzyć
  nowe miejsca w domach opieki. Należy także wzmocnić sektor usług opieki domowej.
 4. Godność ludzka na każdym etapie życia
  Każdy człowiek jest tak samo wartościowy. Będziemy walczyć o ludzką godność na wszystkich
  etapach życia. Nikt nie powinien być wykluczony! Chrześcijańska Partia Ludowa chce lepszego
  wsparcia dla osób opiekujących się dziećmi specjalnej troski. Stanowczo sprzeciwiamy się eutanazji
  i osłabieniu ochrony prawnej dla nienarodzonego życia. O każde uderzenie serca warto walczyć!
 5. Rozwój przemysłu i nowych miejsc pracy
  Wiele osób jest dzisiaj wyłączonych z życia zawodowego. Chrześcijańska Partia Ludowa postara się
  to zmienić. Wielu rodzinom pandemia przyniosła bezrobocie i zwolnienia. Musimy zrobić wszystko,
  aby ludzie mogli wrócić do pracy.
 6. Solidarność z osobami w potrzebie
  Chrześcijańska Partia Ludowa stoi po stronie najbardziej potrzebujących osób w społeczeństwie.
  Będziemy wspierać wolontariuszy i organizacje non-profit pomagające osobom uzależnionym oraz
  pracujące z dziećmi i młodzieżą. To ważne dla profilaktyki oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji.
 7. Dobre przejście między przedszkolem a szkołą
  Dobry początek nauki w szkole kładzie podstawę dla ważnego okresu w życiu dziecka.
  Chrześcijańska Partia Ludowa chce, aby w szkołach i przedszkolach było więcej godnych zaufania
  dorosłych. Zamiast pierwszej klasy chcemy klasy przedszkolnej, gdzie stawia się na zabawę,
  bezpieczeństwo i relacje.
 8. Żywe społeczności lokalne
  Chrześcijańska Partia Ludowa chce zaangażowania całego kraju! Chcemy rentownego rolnictwa,
  które zapewni wzrost produkcji żywności, lepszego wynagrodzenia dla rolników i lepszej ochrony
  upraw. Pozwoli to na zwiększenie zatrudnienia w całym kraju. Chrześcijańska Partia Ludowa
  pragnie bezpiecznych dróg i rozbudowanej sieci kolejowej. Chcemy lepszego transportu
  publicznego i szerokopasmowego dostępu do Internetu w całej Norwegii.
 9. Agresywna i odpowiedzialna polityka klimatyczna
  Chrześcijańska Partia Ludowa chce chronić naszą planetę dla następnych pokoleń. Kryzys
  klimatyczny to przede wszystkim kryzys dla najuboższych tego świata. Ludzie są zmuszeni uciekać
  ze swoich domów, a my mamy obowiązek im pomóc. Musimy przyczynić się do zatrzymania
  zmian klimatycznych przez redukcję krajowych emisji i aktywne zaangażowanie w działania
  międzynarodowe.
 10. Dobroczynność bez granic
  Nie wolno nam nigdy wpadać w samozadowolenie! Mamy obowiązek pomagać ubogim i
  prześladowanym tego świata. Chrześcijańska Partia Ludowa chce utrzymać wysoki poziom pomocy
  i fundusze na rzecz rozwoju, ponieważ to daje rzeczywiste efekty!