10 reasons to vote KrF in Polish

10 powodów, aby głosować na
Chrześcijańską Partię Ludową

Chrześcijańska Partia Ludowa – razem dla godności ludzkiej

Wartości które są trwałe

Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) będzie dbała o wartości, na których zbudowana jest Norwegia, chociaż nie powinno się brać za pewnik. Jeśli znamy swoje korzenie, czujemy się bezpieczniej w poznawaniu nowych ludzi i kultur. Godność człowieka, miłosierdzie i odpowiednie zarządzanie to wartości, na których można budować przyszłość.

Czas i wolność wyboru dla rodziny

Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) będzie kontynuowała wsparcie pieniężne dla dzieci do momentu ukończenia przez nie 2 lat. Będziemy nadal zwiększać zasiłek rodzinny do kwoty 2000NOK miesięcznie dla dzieci w wieku 0-6 lat i do kwoty 1500NOK miesięcznie dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

Społeczeństwo przyjazne starzeniu się.

Starzenie się w Norwegii powinno być bezpieczne i stać na dobrym poziomie. Dlatego też Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) będzie miała własny system wsparcia dla najbliższej rodziny. Należy kontynuować rozwój domów opieki i rozwinąć system służby domowej.

Bezpieczna opieka, gdy jej potrzebujesz.

Norwegia musi mieć dobrze funkcjonujący system opieki zdrowotnej, który może zapewnić właściwą pomoc we właściwym czasie. Na obecną chwilę personel medyczny goni od zadania do zadania. Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) będzie działać na rzecz zwiększenia rekrutacji oraz polepszenia dnia pracy dla personelu medycznego.

Tętniące życiem społeczności lokalne z dobrymi miejscami pracy.

Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) będzie wspierać lokalnie zakorzenione biznesy, które tworzą bezpieczne miejsca pracy i przyczyniają się do budowania dobrych społeczności lokalnych w całym kraju. Chcemy rentownego rolnictwa, zapewniającego zwiększoną produkcję żywności, korzystniejszy  rozwój dochodów rolników oraz lepszą ochronę gleby.

Pomyślne przejście z przedszkola do szkoły.

Pozytywne rozpoczęcie nauki w szkole leży u podstaw dla rozwoju dalszych ważnych lat w życiu dziecka. Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) chce wprowadzić  większą ilość odpowiedniego personelu w szkole i przedszkolu. Zamienimy pierwszą klasę na klasę przedszkolną gdzie zabawa, bezpieczeństwo oraz relacje zajmują kluczowe miejsce.

Rozwojowe oraz bezpieczne dorastanie.

Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) wprowadzi narodową kartę wolną od opłat własnych, która pozwoli dzieciom i młodzieży uczestniczyć w socjalnych zgromadzeniach. Coraz więcej młodzieży zmaga się z problemami ze zdrowiem psychicznym. Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) uważa, że musi być zachowana granica wieku dostępu do mediów społecznościowych, za zachowanie której będą obarczone firmy. Szkoła powinna być wolna od telefonów komórkowych.

Godność ludzka we wszystkich fazach życia

Będziemy walczyli za zachowaniem godności ludzkiej we wszystkich fazach życia. Nikt nie będzie selekcjonowany! Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) chce lepszego wsparcia dla tych którzy będą mieli dzieci specjalnej troski. Mówimy wyraźnie nie na osłabienie ochrony prawnej dla nienarodzonych oraz na aktywną eutanazję.

W zespole z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują.

Będziemy wspierać podmioty non-profit i wolontariuszy, między innymi w zakresie opieki nad osobami uzależnionymi oraz pracującymi z dziećmi i młodzieżą. Podmioty te są ważne dla zapobiegania i pomagania ludziom w trudnej sytuacji.

Miłość bliźniego nie zna granic.

Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) będzie nadal utrzymywać wysoki poziom wsparcia i pomocy rozwojowej. Zadbamy o Ziemię dla tych, którzy przyjdą później. Kryzys klimatyczny to przede wszystkim kryzys najbiedniejszych na świecie. Musimy pomóc powstrzymać zmiany klimatu poprzez ograniczenie emisji na szczeblu krajowym i aktywny udział w działaniach na arenie międzynarodowej.

Dobroczynność bez granic
Nie wolno nam nigdy wpadać w samozadowolenie! Mamy obowiązek pomagać ubogim i
prześladowanym tego świata. Chrześcijańska Partia Ludowa chce utrzymać wysoki poziom pomocy
i fundusze na rzecz rozwoju, ponieważ to daje rzeczywiste efekty!

brosjyre på polsk