Demens

Mennesker med demens er en økende gruppe. Det er et sterkt behov for å styrke demensomsorgen og satse mer på hjerneforskning og demensforskning for å finne gode løsninger med tanke på forebygging, behandling og støttende oppfølging.  

Kristelig Folkeparti vil: 

  • Bygge ut en god demensomsorg, der det legges vekt på fysisk aktivitet, god ernæring, sosialt fellesskap, kognitiv trening, gode opplevelser og kultur.
  • Styrke hjerne- og demensforskningen for å møte økningen i demensrelaterte helseutfordringer
  • Fjerne aldersgrensen i demensutredningen. Alle som trenger demensutredning skal utredes av spesialister.
  • Utdanne flere nevrologer for å møte den kommende helseutfordringen fra demens og andre sykdommer i hjernen og nervesystemet.
  • Ved hjelp av stimuleringsmidler på statsbudsjettet sette mål om at kommunene utvikler lokale lavterskeltilbud for demensrammede og pårørende.