Bli medlem

Flere medlemmer gir oss større slagkraft i kampen for våre saker og verdier. Som medlem i KrF støtter du et parti som ikke bare er opptatt av de verdier som kan måles i kroner og øre. Vi ønsker at respekten for menneskeliv og menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar skal prege samfunnet.

Er du under 33 år? Du finner innmeldingsskjema for KrFU lenger nede på siden.

Er du under 33? Da kan du melde deg inn i KrFU og samtidig være fullverdig medlem i KrF. Åpne KrFU-skjema.

Bli med på laget!

Hva koster medlemsskapet:
KrF-medlemmer: kr 500
| KrFU-medlemmer under 26 år: kr 100
| KrFU-medlemmer 26- 33 år: kr 300 

Medlemskontingent kan man  betale til Vipps 771177 eller Kristelig folkepartis konto: 8200 01 43959. Merk med navn eller medlemsnummer, om du har det.

Gjelder det utmelding, send en e-post til medlem@krf.no

Du kan utgjøre en forskjell!

Avtale for medlemskap

Kristelig Folkeparti er et politisk parti basert på personlig medlemskap. Når en person melder seg inn i Kristelig Folkeparti etableres en medlemsavtale. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i denne medlemsavtalen er vi avhengig av å kunne behandle personopplysninger om medlemmet.  

Innmelding er frivillig, og medlemmet gir frivillig sine personopplysninger til oss. Medlemmet godtar våre vedtekter, med de rettigheter og plikter som følger av dette. Medlemmer kan velges til tillitsverv og folkevalgtverv med mer.

Våre forpliktelser innebærer kommunikasjon mot medlemmet som hører naturlig til medlemskapet, slik som invitasjoner, møteinformasjon, nyhetsbrev, gavebrev, samt innkreving av medlemskontingent.

Vi behandler ikke personopplysninger ut over det som naturlig følger av medlemsavtalen uten å innhente særskilt samtykke.

Når et medlem velges til et tillitsverv eller folkevalgt verv anses dette som offentlig informasjon, og vil dermed bli behandlet deretter.

Medlemmet kan til enhver tid kontakte KrF via telefon 23 10 28 00 eller epost personvern@krf.no og få tilgang til, samt kontrollere riktigheten av informasjonen KrF har lagret om vedkommende. 

Spørsmål om personvern i KrF rettes til personvernombud på personvern@krf.no.Når medlemskontingenten betales, fornyes medlemsavtalen automatisk. Medlemmet kan når som helst si opp medlemsavtalen.