Du kan utgjøre en forskjell - Bli medlem!

Flere medlemmer gir oss større slagkraft i kampen for våre saker og verdier. Som medlem i KrF støtter du et parti som ikke bare er opptatt av de verdier som kan måles i kroner og øre. Vi ønsker at respekten for menneskeliv og menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar skal prege samfunnet.

KrF-medlemmer: kr 325 | KrFU-medlemmer: kr 100 under 26 år, over 26 år: kr 200

Fyll ut og send inn!


Mellom 13 og 33 år?
Da kan du velge å bli medlem av KrFU

Har noen vervet deg?
Fyll inn navet på personen: