Busetjing og verdiskaping i heile Noreg

KrFs landsmøte har vedtatt følgende resolusjon: KrF vil styrka innsatsen for å sikra levande bygder, busetjing og berekraftige lokalsamfunn i heile landet. KrF vil ta distriktstesten på alle politiske vedtak og budsjett, der desse blir vurderte ut frå verknaden for lokalsamfunn i distriktskommunar. Norman-utvalet (NOU 2020:15 Det handlar om Noreg – Berekraft i heile landet) … Fortsett å lese Busetjing og verdiskaping i heile Noreg