Endre førsteklasse til førskoleklasse

Dagens førsteklassinger møter en hverdag der faglige resultater blir prioritert over lekbasert læring. Leken har i større grad blitt forbeholdt friminuttene, og barna sitter mer stille i klasserommene. KrF vil ta leken tilbake i skolen og erstatte 1. trinn med førskoleklasse. KrF var kritisk til seksårsreformen da den ble innført. Vi fryktet at de minste … Fortsett å lese Endre førsteklasse til førskoleklasse