Torhild Bransdal

Om Torhild Bransdal

Torhild Bransdal er stortingsrepresentant for Vest-Agder og medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Biografi


Personalia

Født 10.04.1956


Stortingsperioder

Vararepresentant nr 3 for Vest-Agder, 2009 - 2013, KrF.
Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 2013 - 2017, KrF.
Representant nr 6 for Vest-Agder, 2017 - 2021, KrF.


Medlemskap i stortingskomiteer

2017-2021
Varamedlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021


Medlemskap i delegasjoner

2017-2021
Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2019


Medlemskap i gruppestyrer

2017-2021
Andre varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 06.10.2017 - 29.01.2019
Første vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 06.10.2017 - 30.09.2021
Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 29.01.2019 - 30.09.2021