Geir Toskedal
FlipFilm Daniel Mork

Om Geir Sigbjørn Toskedal

Møter fast for Olaug Bollestad (Rogaland). Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen og Justiskomiteen (skygge).

Biografi

Personalia

Født 27.04.1954 i Avaldsnes, Rogaland Sønn av politiførstebetjent Sigurd Toskedal (1917-1973) og husmor Gudrun Hjertaker (1918-1985)

Stortingsperioder

Representant nr 13 for Rogaland, 2013 - 2017, KrF. Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2017 - 2021, KrF.

Vararepresentasjoner

Møter fast som representant fra 22.01.2019 for Olaug V. Bollestad.

Medlemskap i stortingskomiteer

2013-2017 Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017 2017-2021 Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 31.01.2019 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

2013-2017 Medlem, Europautvalget, 12.11.2013 - 30.09.2017 Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 17.12.2015 Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

2013-2017 Fjerde varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017 Vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017