Om Martine Tønnessen

Martine Tønnessen (f. 03.11.1988) er med i sentralstyret i egenskap av å være leder i KrFU.