Om Edel-Marie Haukland

Edel-Marie Haukland (f. 04.04.97) er med i sentralstyret i egenskap av å være leder i KrFU.