Sentralstyret

Olaug Bollestad
Olaug Bollestad
Fungerende partileder
Tlf 22 24 91 01
Bli bedre kjent
Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad
Nestleder
Tlf 22 24 24 01
Bli bedre kjent
Svein Iversen
Svein Iversen
Sentralstyremedlem
Tlf 907 94 280
Bli bedre kjent
Dag Sele
Dag Sele
Sentralstyremedlem
Tlf 913 13 745
Bli bedre kjent
Hilde Ekeberg
Hilde Ekeberg
Sentralstyremedlem
Tlf 976 72 533
Bli bedre kjent
Tove Welle
Tove Welle Haugland
Sentralstyremedlem
Tlf 90690656
Bli bedre kjent
Karin Bjørkhaug
Karin Bjørkhaug
Sentralstyremedlem
Tlf 92028390
Bli bedre kjent
Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan
Parlamentarisk leder
Tlf 23 31 32 46 / 900 50 918
Bli bedre kjent
Oddbjørg Minos
Oddbjørg Minos
Leder i KrF Kvinner
Tlf 99004117
Bli bedre kjent
Martine Tønnessen
Martine Tønnessen
Leder i KrFU
Tlf 481 78 334
Bli bedre kjent
Tone Helene Strat
Tone Helene Strat
Ansattes representant
Tlf 401 06 200
Bli bedre kjent
Erik Lunde
Erik Lunde
1. vara til sentralstyre
Tlf 97127730
Bli bedre kjent
Hilde Frafjord Johnson
Hilde Frafjord Johnson
Generalsekretær
Tlf 23 10 28 00
Bli bedre kjent