Sentralstyret

Knut Arild Hareide
Partileder
Tlf Presse: 902 85 221
Bli bedre kjent
Olaug Bollestad
1. nestleder
Tlf 23 31 32 04/ 412 28 992
Bli bedre kjent
Kjell Ingolf Ropstad
2. nestleder
Tlf 23 31 30 44/ 411 05 434
Bli bedre kjent
Svein Iversen
Sentralstyremedlem
Tlf 907 94 280
Bli bedre kjent
Dag Sele
Sentralstyremedlem
Tlf 913 13 745
Bli bedre kjent
Hilde Ekeberg
Sentralstyremedlem
Tlf 976 72 533
Bli bedre kjent
Tove Welle Haugland
Sentralstyremedlem
Tlf 90690656
Bli bedre kjent
Karin Bjørkhaug
Sentralstyremedlem
Tlf 92028390
Bli bedre kjent
Hans Fredrik Grøvan
Parlamentarisk nestleder
Tlf 23 31 32 46 / 900 50 918
Bli bedre kjent
Ann Kathrine Skjørshammer
Leder KrF Kvinner
Tlf 908 99 163
Bli bedre kjent
Ida Lindtveit
Leder i KrFU
Tlf 907 28 023
Bli bedre kjent
Erik Lunde
1. vara til sentralstyre
Tlf 97127730
Bli bedre kjent
Liv Aas Frank
Ansattes representant
Tlf 926 54 439
Bli bedre kjent
Hilde Frafjord Johnson
Generalsekretær
Tlf 23 10 28 00
Bli bedre kjent