Trond Arne Pedersen
Last ned bilder

Om Trond Arne Pedersen

Trond Arne Pedersen er ordfører i Sokndal kommune siden 2011.

Født 1. januar 1973.

Trond Arne Pedersen ble valgt til Sokndals ordfører i 2011. Før inneværende periode (2015 – 2019) hadde han 16 års erfaring fra kommunestyret, og 12 års erfaring fra formannskapet. Pedersen er veldig engasjert i bolig- og næringsutvikling, og opptatt av at alle som bor i Sokndal skal oppleve «det gode livet». Han er opptatt av at kommunen skal ha en god skole, et godt tjenestetilbud, og en effektiv ressursbruk.

Pedersen ble utdannet elektroingeniør ved UiS i 1999 og har både fagbrev som elektriker og bred erfaring fra industrien. Han har arbeidet som ingeniør i Sønnico Installasjon og Aker Solutions, mens siste sivile stilling var som prosjektleder i Gasnor. Der hadde han blant annet ansvaret for bygging av prosessanlegg for fremstilling av flytende naturgass (LNG) og for bygging av infrastruktur for bruk av LNG som drivstoff til skip.