Om Nils Olav Larsen

Nils Olav Larsen er ordfører i Vennesla siden høsten 2017.

Født: 21. mars 1958