Søkeresultat (1)

  • Seniorutvalget

    Seniorutvalget er et rådgivende organ og fremmer sine synspunkter til KrFs sentralstyre og stortingsrepresentantene. Utvalget kommer med innspill til seniorpolitiske saker som både følges opp av KrFs politikere sentralt og lokalt. Leder: Kristian Helland             Mobil: 97978699    E-post: krihell4@online.no  Nestleder: Åse Gunhild Woie Duesund  Mobil: 93063590    E-post:  ase.duesund@gmail.com Utvalgets medlemmer: Ivar Brandt                       Mobil: 99168929    E-post: ivabran@on