Bilde av byggninger i Bergen

2. kvartal: Oppvarming

Tiden fra april til begynnelsen av august er tiden der folk som kan ende opp med å stemme på KrF, skal erfare at de er glade for at KrF finnes – at vi tar sakene de opplever er nødvendige. Vi må skape debatt og vise oss fram. Slik bekrefter vi samtidig trofaste velgere. I denne fasen kan overskriften være å vise fram politiske resultater og behov hos befolkningen som KrF ønsker å løse. Gjennom åpne møter på sted med lav terskel og strategiske samarbeidspartnere, temamøter, husmøter, turer , grilldag og annet får vi velgerne i tale. Man kan også arrangere lyttemøte, et mindre lukket møte, hvor vi som parti hører hvordan en målgruppe har det, eller hvordan arbeidstakere har det for eksempel innen eldreomsorg. Vi kan også ta initiativ til debattmøter innenfor tema der det er reell uenighet og temperatur i byen. Da får våre politikere prøvd seg. I tillegg vol det komme kampanjer fra sentralt hold som egner seg å kjøre ut – gjerne i alle byene samtidig. Juniaksjonen avslutter dette kvartalet og kan være viktig for folk som forhåndsstemmer. I tillegg får vi trent teamet vårt før den viktige innspurten.