Rekruttering av frivillige

Det er mange gode grunner for å rekruttere frivillige. At man får flere ressurser å spille på i innspurten av valgkampen er viktig, men det er også en fin mulighet til å få erfaring med å delta aktivt som medlem. Det kan igjen gi motivasjon til å bidra på andre arenaer som å stille til styrer, komiteer eller bli folkevalgt. I et valgkampår bør man ha god plan på hvordan man spiller på frivillige, så man bruker de menneskelige ressursene man har på en måte så alle kan få noe tilbake og ingen sliter seg helt ut.

Derfor er det greit å starte med motivasjonen for å bruke og rekruttere frivillige:

 • Hvorfor rekruttere frivillige? 
 • Hva skal være de frivilliges oppgaver?
 • Hvor mange trenger dere?
 • Hvem rekrutterer dere? Tillitsvalgte og medlemmer, andre positive?
 • Hvem er ansvarlig for de frivillige? Finn en som kan ta et overordnet ansvar

 

Plan/Tiltak

1.  kvartal: Plan

 • Bør planen være klar 
 • Henvendelse til potensielle frivillige – gjerne personlig og med inspirasjon


2. kvartal: Opplæring og inspirasjon

 • Velge opplæring som gir nytte utover frivillighetsjobben i KrF. (kjenne at de får noe igjen)
 • Samlinger med kurs og «pakker» de kan ta hjemme i større eller mindre omfang ( se ressursbank)
 • Invitere til åpne møter osv
 • Juni-aksjonen som treningsarena?

3. kvartal: Samling 3 uker før valget

 • Tydelig formidling av toppkommunikasjon/ budskap
 • Understrek betydningen av frivillig innsats  
 • Tydelig arbeidsfordeling – teamledere blant frivillige


Oppgaver som skal fordeles:

(For eksempel stands - dør til dør – pakke løpesedler - koke kaffe - sosiale medier….)

Festhelgen før valget: grillings med frivillige - konsert - noe som gir en takk

 Klikk for å laste ned slides med viktige tall fra frivillighetsbarometret til Frivillighet Norge (PowerPoint  741 kB)