tre mennesker i et planleggingsmøte
Foto: colorbox

Plan for arrangementer

Det er smart å legge en plan for hvilke arrangement dere skal prioritere i deres by. Noen møter vil kunne trekke både faste og potensielle velgere og være en utløsende faktor for de som er usikre, mens noen har som mål å få en sak opp på dagsorden. Andre arrangementer igjen kan finne sted for å sikre at man taler sårbare grupper i byens sak, eller for å mobilisere velgere rundt en gitt sak, skape debatt, eller vise fram resultater slik at folk blir glad for jobben vi gjør i byen.

Timing

Det er også viktig å være bevisst på timing; når vi arrangerer hva, så vi svir av kruttet når det får best gjennomslag. Det kan være at et tema kommer opp i media der vi bør snu oss fort rundt å arrangere et temamøte mens debatten går varm. Det vil knytte oss til saken og skaffe sympatisører som igjen kan konverteres til velgere.

De arrangementene som har som mål å få velgerne til å handle og faktisk stemme på oss, må ligge tett opp til valgdagen. De arrangementene som vil varme opp velgere, som viser resultater, som setter tanker i sving, som knytter oss til våre kjernesaker kan ligge i tiden før innspurten. 

Planlegging gir fleksibilitet

Det er fint å ha en plan for arrangementer hvor en tenker igjennom viktige spørsmål slik at de legges på rett sted til rett tid. I tillegg vil en plan gjøre oss mer fleksible om det bli nødvendig å «ta agendaen» og flytte tid, endre deltakere eller tema. Kanskje et møte må arrangeres på et nøytralt sted i stedet for i en menighet, fordi debatten vil nå bredere enn til den første antatte målgruppen? 

Tenk igjennom dette:

Type arrangement, målgruppe, etterlatt inntrykk, mål, tid og sted, innhold, samarbeidspartnere, deltakere, budsjett, markedsføringsplan

Verdidebatt

Her finner du en ide til en verdidebatt i menighetene.

Her finner du ideer til alternative møter