Debattscene med mikrofoner
Foto: Colorbox

Komunikasjons- og markedsplan

For å lykkes med å nå ut med et budskap og få folk til å velge KrF må man ha en plan å følge. Man må vi vite hvem som skal kommunisere hva til hvilken målgruppe rett og slett. Her finner du viktige punkter for å ha en god markeds- kommunikasjonsplan.

 1. kvartal


Målgruppe:

 1. Samme som KrF i landet som helhet.
 2. Delmålgruppen som dere storbynettverket blir enige om.
 3. Egen målgruppe - spesielt for deres by

Budskap:

 1. Hovedbudskap samme som Krf Landsplan (Sammen for et varmere samfunn)
 2. Storbynettverket fokusområder
 3. Egne viktige saker

Talspersoner:

 1. listetopper
 2. kommunerepresentanter
 3. lokallagsleder

Fordel budskap og lag talepunkter og arbeid med gode måter å formulere behov og resultater innenfor disse tematiske områdene på. Del med andre byer der det er adekvat 

Annonse / markedsplan sett av penger til annonsering i de mediene dere ønsker å bruke. Hent råd hos kommunikasjonsavdelingen sentralt. Bestill eventuell annonseplass i god tid.  

 

2. kvartal  

Resultater

Finn resultater av det politiske arbeidet KrF har gjort i din by - viktige områder hvor KrF har bidratt. Prioriter i forhold til mulighet for oppmerksomhet: interesse for mange/gjelder mange, tematisk i forhold til det KrF vil profilere seg på. 

Planlegg for presseinnsalg, åpnet møte, invitasjon til medlemmer og frivillige, annonser i sosiale medier samtidig

Behov

Er det et av KrF satsingsområder hvor det er behov for mobilisering av vanlige folk og beboere i byen? Kan vi lage en kampanje som folk kan skrive under på, eller markere støtte til på annet vis?

Det må være i tråd med vår politiske satsing (Eksempel på kampanje kommer her)

Da kan våre listetopper sammen med kommunepolitikere arrangere et møte hvor de som er nær disse behovene blir hørt spesielt og kan være med å forme et budskap. Bruke sosiale medier i promotering og presse om vi får god oppslutning.

Kampanjer

Informasjon om kampanjer som juniaksjonen mm. sendes ut

3. kvartal  

Her er det viktig å legge en uke til uke kommunikasjons- og markedsplan.  

 • Ha tre viktige budskap/utspill i tillegg til å være fleksibel og respondere på det som er aktuelt i mediene. Hvis dere har hatt en kampanje med et budskap som ble satt i gang i kvartal 2 kan det spilles ut igjen her - med underskrifter og markering 
 • Noen saker kan frontes i pressen ved besøk hos de saken angår eller ved at de det gjelder deler sin historie – pluss annonser i sos medier
 • Ha en sak som er mer kontroversiell der det er mulighet for å skape debatt: Ha KrF tar debatten,
 • Ha en plan annonser i lokalaviser, presseoppslag, flyere, og aksjonsdag lørdag/søndag før valget 

Pressetips - noen goder råd (PDF)