Hender som strekkes fram
Foto: Colorbox

1. kvartal: Forberedelse

Hvis vi planlegger godt og i rett tid, er sjansene større for at vi kan dele ideer og produksjoner med hverandre, og for at vi bruker ressurser vi har til rådighet effektivt. Det første kvartalet i valgåret må inneholde planlegging av valgkamp. Her må det kartlegges, arbeides med program og målgrupper og planlegge tiden fram til valget. Det er viktig å involvere og forplikte listekandidater, styreledere og valgkampleder og ha en tydelig arbeidsfordeling dere imellom og en felles ambisjon og forventing. Her kan vi etablere grupper i egen by og på tvers av byene i sosiale medier og drøfte og dele planer med hverandre.

Under finner dere verktøy og tips som hjelper dere å lage en framdriftsplan: