Oslo, Bjørvika sett fra sjøen
Foto: Colorbox

Storby

Til deg som skal jobbe med valgkamp i byen. Her finner du ressurser for dere i de store byene. Sammen med storbynettverket er dette en mulighet til å jobbe smart og dra veksel på hverandres kompetanse og erfaring.

Til Valgkampledere, listekandidater, fylkesledere, lokallagsstyrer

Storbyene er avgjørende for å sikre et godt valgresultat for KrF. Det er selvsagt på grunn av antall velgere, men også fordi vi ser et potensial i de store byene som ikke er høstet ennå.  Storbyene har andre utfordringer enn bygda. Samferdsel kan handle om kollektivtrafikk og tilrettelegging for sykkel. Barns oppvekstsvilkår om barnefattigdom og utenforskap. Mange sliter med ensomhet blant og mangel som tilhørighet.

I menyen til venstre finner du felles dokumenter som gjør oss målrettede og samstemte som igjen vil gi oss bedre gjennomslag og flere stemmer.