Regnskapsmal for lokallag

Regnskapsmal i Excel for lokallag som ikke har så mange bilag. Malen oppsummerer pr konto, og får fram årsresultatet kontinuerlig. Egenkapitalen justeres også. Tilpasset SSB-rapporteringen.

regnskap
foto: colourbox

Regnskapsmal for nedlasting