Ressurser til programarbeid

Inn mot valget i 2019 skal det utarbeides lokale og regionale programmer som skal fortelle velgerne våre hvordan vi mener Norge bør se ut og hva våre visjoner er for lokalsamfunn i hele landet. Her har vi mye å lære av hverandre og vi vil under publisere dokumenter som kan brukes til nettopp det.
Ressurshefte for lokalt programarbeid til nedlasting (2 MB pdf)

Hefte med tips og triks til dere som skal arbeide med programmet lokalt i deres kommune eller fylke før valget i 2019. Inneholder blant annet anbefalt prosedyre for lokal programprosess, forslag til arbeidsmetoder dere kan bruke for å aktivisere medlemmene og tips til politiske temaer dere kan velge å si noe om i kommune- og fylkestingsprogrammene.

Grovskisse lokalvalgsprogram 2019 til nedlasting  (87 kB word)

Utgangspunkt for mer omfattende lokale KrF-programmer, basert på Oslo KrF og Sandnes KrF sine programutkast slik de er per desember 2018. Kan også brukes som utgangspunkt for å hente ut enkeltpunkter og tekst til programtekster i mindre lokallag.

Grovskisse på nynorsk til lokalvalgsprogram i mindre lokallag 2019 til nedlastning (41 kB word)

Grovskissen til mindre lokallag er basert på et programutkast fra Hjelmeland KrF.