Regnskapsmal for lokallag

Regnskapsmal i Excel for lokallag som ikke har så mange bilag. Malen oppsummerer pr konto, og får fram årsresultatet kontinuerlig. Egenkapitalen justeres også. Tilpasset SSB-rapporteringen.

Regnskapsmal for lokallag til nedlasting (Excel 27 kB)