Ta vare på livet - KrF-sangen

Her finner du teksten til KrF-sangen Ta vare på livet

Det lyder et manende kall til å gå

med tro - i en tid som vil kreve

Det kjempes om svake, om ufødte små

som ikke får lov til å leve

Ta vare, ta vare på livet!

 

Det høres en gråt fra de fattiges nød

Vår jord er glidd ut av balanse

Det rustes i meningsløst kappløp til død

- et løp vi er nødt til å stanse

Ta vare, ta vare på livet!

 

Det suser et sukk fra de visnende trær

Hvem verner det rene og ranke

Og hvem vil verdienes vekst for en hver

med frihet for tro og for tanke

Ta vare, ta vare på livet!

 

Det klinger et kall om å bygge et hjem

med trygghet for små og for store

Med lover som verner og hjelper oss frem

i pakt med det levende Ordet

Ta vare, ta vare på livet!

 

Vi følger et kall om å øke og gi

den hellige arven vi eier

Det står som et mål for vårt folk og parti

- et motto for kamp og for seier:

TA VARE, TA VARE PÅ LIVET!