KrF har svart

KrF får ofte tilsendt spørsmål fra organisasjoner, fagtidsskrifter, magasiner og så videre. Særlig er dette tilfelle før og under valgkamper. Her legger vi ut disse spørsmålene og hva KrF har svart på de forskjellige problemstillingene.

Før valget 2018

 

Før valget 2017