Mobbeombud

Mobbeombudene er en ressurs for skolene og en instans der man kan få hjelp i konkrete fastlåste saker. Det er et felles ombud for alle barn og ungdom under opplæring og utdanning i grunnskole og på videregående nivå.

KrF vil

  • sikre at alle fylker har et mobbeombud som kan arbeide for å forebygge mobbing og ta tak i mobbesaker som ikke blir løst lokalt

Kamp mot mobbing er en svært viktig sak for KrF. Mobbing innebærer en krenkelse av menneskeverdet og er ødeleggende for hele samfunnet. KrFs tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik var den første statsministeren som virkelig løftet mobbeproblematikken opp som et viktig samfunnstema, og Bondevik II-regjeringen lanserte den førte handlingsplanen mot mobbing.

Det er særlig mye mobbing i skolen. Derfor har KrF intensivert arbeidet mot mobbingen som skjer i denne arenaen. Vi vil arbeide hardt for at skolen skal være fri fra aller typer mobbing. Det må være nulltoleranse for mobbing i skolene, og alle mobbesaker skal gripes fatt i og få konsekvenser. Det må være et soleklart mål at ingen skal grue seg til å gå på skolen.

KrF ønsker å opprette mobbeombud i hvert fylke. Dette ombudet skal være uavhengige av skoleeierne og ha hovedsakelig to funksjoner gjennom å være:

  • Et sted å henvende seg for barn og foreldre når de opplever at mobbesaker ikke blir grepet fatt i og gjort noe med fra skolens side.
  • En inspirator og faglig pådriver for godt forebyggende arbeid mot mobbing på skolene.

Hva har KrF gjort?

  • Landets første mobbeombud kom på plass i Buskerud i 2013 etter et langvarig initiativ fra fylkespolitikere fra KrF.
  • I juni 2017 fikk KrF endelig flertall i Stortinget for at det skal opprettes mobbeombud i hvert fylke! Du kan lese mer om dette her.