Lekser

KrF ønsker ikke å fjerne hjemmelekser fra skolen. Vi mener at engasjerte foreldre er en av de viktigste forutsetningene for at barn skal lykkes på skolen, og lekser gir foreldre en mulighet til å engasjere seg.

KrF vil

  • beholde lekser i skolen, men understreke at de må brukes på en fornuftig måte av lærerne

Et godt samarbeid mellom skole og hjem har stor betydning for elevens læring, men også for det sosiale miljøet på skolen. Samtidig er det viktig at lekser gis på riktig måte, og i et fornuftig omfang.

KrF er positive til ordninger med leksehjelp for de som har behov for det, for eksempel hvis de ikke har foreldre som kan følge opp godt nok hjemme. Samtidig er det kanskje slik at det for alvor begynner å bli litt vanskelig for en del foreldre når barna begynner på ungdomsskolen. Dersom foreldrene slet med for eksempel matte selv da de gikk på skolen, er det ikke sikkert de er like godt i stand til å hjelpe barna sine når de kommer opp på ungdomsskolenivået.

Derfor mener KrF at det bør finnes leksehjelp for dem som trenger det på ungdomsskolen.