Utenrikspolitikk

KrF mener Norge skal føre en aktiv utenrikspolitikk der menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse og arbeid for fred og forsoning må være sentralt. Menneskeverdet må være i sentrum også i utenrikspolitikken.