Stortingsmelding for tro og livssyn

Helhetlig politikk for tros- og livssynsfeltet i Norge

Venstre la våren 2016 fram et forslag om at det skal utarbeides en Stortingsmelding om en helhetlig politikk for tros- og livsynsfeltet. Det fikk støtte fra en samlet komite, som understrekte at staten fortsatt må føre en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk, som sikrer religionsfrihet og likebehandling. Det ble også understreket av en samlet komite at Den norske Kirke både historisk og kulturelt står i en særstilling som Norges folkekirke. Arbeidet med meldingen er påbegynt, men meldingen vil ikke bli lagt fram før etter valget 2017.