Tros- og livssynspolitikk

For KrF er kirke- og trossamfunnspolitikk viktig av to hovedgrunner: 1) KrF vil trygge trosfriheten, nasjonalt og internasjonalt, og 2) KrF vil bevare vår kristenarv. Dette er henseender som berører flere politikkfelt og saksområder, men trossamfunnspolitikken er sentral. Dessuten vet vi at tro og religion fortsatt betyr mye for menneskers livskvalitet, både gjennom trossamfunnenes fellesskap og ritualer.