Svømming

Stortinget debatterte våren 2015 svømmeundervisningen i skolen, etter representantforslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Antall personer som drukner, viser en sterk økning, fra 61 i 2012 til 119 personer i 2013. Samtidig vet man at Norge kommer dårligst ut når det gjelder svømmedyktighet blant tiåringer i Norden. 50 prosent av norske tiåringer er sikre svømmere. På Island er tallet 96 prosent. Regjeringen sendte ut en høring for å definere læremålet «svømmedyktighet».

Alle partiene var også enige om at det må utarbeides en nasjonal handlingsplan for å sikre barn og unge gode svømmeegenskaper.

KrF har tidligere fremmet forslag om en nasjonal prøve i svømming, og fikk resten av partiene med på at det skal sendes ut et forslag om å innføre et krav om at alle kommuner må gjennomføre en nasjonal ferdighetsprøve i svømming i grunnskolen.