Pornofilter i skolen

2017-18:

Filter på nettbrett i skole og barnehage (Dokument 8:124 S (2017–2018) og Innst. 191 S (2017-2018)

Mange barn får tilgang til nettbrett/PC eller lignende enheter i barnehagen eller skolen. IKT kan bidra til god læring, samt at det kan bidra til større samfunnsdeltakelse. Samtidig forplikter bruk av IKT i barnehagen/skolen oss til å arbeide aktivt for å skape trygghet og beskytte barna. Nettbrett uten filter som deles ut i småskolen eller gjøres tilgjengelig for barna i barnehagen, kan medføre at svært små barn får tilgang til skadelig innhold. KrF fremmet derfor forslag om at det bør innføres krav om at nettbrett/PC eller lignende enheter skal benytte filter som skjuler skadelig innhold for barn.

I dag er det slik at barn som har foresatte som har valgt å installere/benytte filter på nettverk i hjemmet som skal beskytte mot skadelig innhold på nett, kan få tilgang til alvorlig skadelig innhold fra nettbrett/PC eller lignende enheter den tiden de er i barnehagen eller skolen. KrF har fått innspill fra foresatte som reagerer på at barna deres får tilgang til nettbrett uten at filter som skal skjule skadelig innhold er benyttet.

En samlet komite støttet KrFs forslag om at det skal være påslått filter på alle nettbrett som gis ut skole og barnehage, og samlet seg rundt at regjeringen må «utarbeide nasjonale retningslinjer for barnehage- og skoleeiere, slik at de tar i bruk løsninger som skjuler alvorlig skadelig innhold på nettbrett, PC og lignende digitale enheter som deles ut eller er tilgjengelige for barna.»