Fysisk aktivitet i skolen

10. april 2014 fremmet Senterpartiet et representantforslag om innføring av en times fysisk aktivitet hver dag i skolen, Dokument 8:59 S (2013–2014). Liknende forslag har vært fremmet en rekke ganger i Stortinget de siste årene. Fremskrittspartiet foreslo det i 2012, - KrF i 2013. Forslaget ble fremmet igjen ved behandlingen av Folkehelsemeldingen i 2013. Nå ble det altså fremmet av Senterpartiet.

Også denne gangen stemte KrF for innføring av daglig fysisk aktivitet i skolen, men nok engang fikk vi oppleve stortingsflertallets vegring mot å ta det nødvendige skrittet fra ord til handling. Enigheten stanser ved de gode intensjonene.

Ved Stortingets behandling 16. juni var det kun Sp og KrF som støttet forslaget om innføring av en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst en time fysisk aktivitet hver dag, innenfor dagens timetall.

Ap og SV fremmet forslag om at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan man kan innføre én time daglig fysisk aktivitet for elever fra 1.–10. trinn.

Flertallet stemte mot begge forslagene, og vedtok at forslaget vedlegges protokollen.