Personlige bilskilt

Desember 2014 vedtok Stortinget enstemmig et representantforslag fra KrF om å be regjeringen fremme forslag om en ordning som gjør det mulig med personlige registreringsskilt på norske kjøretøy.

Overskuddet fra salg av personlige bilskilt øremerkes trafikksikkerhetstiltak.