Barnas transportplan

Representantforslag om Barnas transportplan.

KrF fikk høsten 2015 flertall for at det skal utarbeides en egen Barnas transportplan. Forslaget som ble enstemmig vedtatt av Stortinget januar 2016 lød slik: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utarbeidelse av Nasjonal transportplan om å samle omtalen av løsninger for trafikantgruppen barn og unge i et eget kapittel i form av en egen Barnas transportplan for å styrke helheten i Nasjonal transportplan.» 

 

Barnas transportplan ble som følge av forslaget fra KrF en realitet og ble presentert av KrF, Høyre, FrP og Venstre våren 2017 i forbindelse med Nasjonal transportplan i tråd med Stortingets vedtak. For bredere omtale vises til avsnittet om Nasjonal transportplan.

KrF fremmet et tilsvarende forslag i forrige stortingsperiode og fikk da støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, men ikke fra de rødgrønne partiene. Denne gangen snudde de rødgrønne partiene, og et enstemmig storting vedtok å inkludere en slik plan i NTP 2018-2029.