Samferdselspolitikk

Gode veier er viktig i store deler av landet. I og rundt de store byene mener KrF at man ikke kan bygge veier ut av køproblemer, men at det meste av trafikkveksten må tas gjennom ulike kollektivløsninger. I distriktene vil det derimot fortsatt være behov for bedre veier, ettersom Norge er et stort land, og mange steder vil det aldri lønne seg med kollektivtransport. Les mer om vei her

KrF vil ha bedre togtilbud og opprusting av jernbanenettet. Det er et mål for KrF at folk skal kunne ferdes trygt, enkelt og mest mulig miljøvennlig. For å legge til rette for dette må vi sørge for et velutbygd jernbanenett. Dette vil også fremme bosetting og næringsliv i hele landet. Les mer om jernbane her