Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2014 og 2015

Bevilgningene til samiske formål økte med 4,4 prosent, fra 286,2 mill. kr til 298,8 mill. kr i 2014 og videre med 2,8 prosent til 307,2 mill. kr i 2015. Størstedelen av bevilgningene over statsbudsjettet går til drift av Sametinget.

Se også omtale av reindrift under kapittelet om landbrukspolitikk.