Oljefondets investeringer i kullselskaper

Ap foreslo våren 2014 at regjeringen skulle foreta en utredning med sikte på å trekke ut kullselskaper fra oljefondets investeringer, jf. Dok 8:16 S (2013-2014).

Forslaget var svært likt det KrF og V fremmet våren 2013, som ble nedstemt av den rødgrønne flertallsregjeringen. Aps forslag begrenset seg imidlertid til kull og klimahensyn, mens vårt forslag handlet om både kull- og oljeselskaper, begrunnet både i klimahensyn og finansiell risiko.

KrF og V brukte vippeposisjonen på Stortinget til å sikre flertall sammen med regjeringspartiene for et forslag om å nedsette en ekspertgruppe som skulle vurdere utelukkelse av kull- og oljeselskaper ut fra hensyn til klima og finansiell risiko, innen våren 2015, jf. Innst. 141 S (2013-2014).