Romstrategi

Representantforslag fra AP og SV om en romstrategi

Forslagsstillerne foreslår i Dok 8:122 S (2016-2017) at det utarbeides en norsk romstrategi. Strategien må sikre at offentlige myndigheter, industrien og akademia trekker sammen for å løfte kunnskap, teknologiutvikling og økonomisk vekst for romvirksomheten i Norge. Bransjen opererer i et marked som er sterkt politisk styrt og avhengig av offentlig politikk, og det er derfor ekstra viktig at offentlige og private aktører arbeider mot samme mål, i og utenfor Norge.

Mens dette forslaget ble behandlet i komiteen kom statsbudsjettet for 2017, hvor det kom fram at regjeringen ønsket kutte i overføringen til ESAs frivillige programmer med 75 prosent fra 2018 og følgemidler reduseres med 40 prosent i 2017. Dette ville få alvorlige konsekvenser for norsk romindustri. En samlet opposisjon kritiserte dette og mente at regjeringen burde lagt dette fram i forbindelse med strategien og ikke i budsjettet. For å gi forutsigbarhet for industrien ba flertallet regjeringen om å opprettholde overføringene på dagens nivå. Det ble også vedtatt at det skal komme en ny norsk romstrategi.

 

Les mer her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65997