Redningsvest

Påbud om redningsvest

KrF har hele veien vært pådrivere for økt sikkerhet på sjøen, gjennom både påbud om redningsvest og lavere promillegrense. Vårt opprinnelige forslag, som ble fremmet 13. juni 2014, sammen med Ap, Sp og Venstre, var påbud for alle, så lenge båten er i bevegelse. Det ble nedstemt til fordel for et forslag fra SV som ba regjeringen fremme et forslag som påbyr bruk av flytevest i fritidsbåter der det er barn i båten.

Regjeringen fremmet på den bakgrunn forslag om at det skulle være påbud om flytevest for barn under 16 år.

Det dør omtrent 30 personer hvert år i fritidsbåtulykker. Den typiske dødsulykken skjer med menn over 40 år som er alene i båten. Dødsulykker inntreffer ofte som følge av en kombinasjon av høy hastighet, høy promille, manglende flyteutstyr og gjerne kjøring i mørket. Sannsynligheten for å omkomme om du havner i sjøen uten flyteutstyr er 12 ganger så stor som når du har på flyteutstyr.

KrFs vurdering og endelig vedtak

På bakgrunn av den informasjonen mente KrF at regjeringens forslag var lite treffsikkert. Dersom regelverket skulle treffe dem som faktisk omkommer på sjøen måtte det rettes inn mot menn over 40 år.

I tillegg viser det seg at alkohol stadig er en medvirkende faktor til ulykker på sjøen. Selv om det er lite kunnskap om hvilken forskjell en endring fra 0,8 til 0,2 i promillegrense vil ha å si, vil det måtte innebære en holdningsendring på sjøen fra dagens åpning for å ta en «seilingspils» til nulltoleranse for alkohol når man er på sjøen.

KrF stemte imot regjeringens forslag, og fremmet forslag om påbud om redningsvest, samt strengere promillegrense, for alle som ferdes på sjøen.

KrF stemte for et påbud om redningsvest for alle som ferdes i båt under 8 meter som er i bevegelse. Dette ble vedtatt.