Dagligvarehandel

2014-15:

Stortinget behandlet våren 2015 representantforslag fra Venstre om å styrke forbrukermakten gjennom digitalisering av produktinformasjon og opprette en informasjonsportal for dagligvarer.

I behandlingen av forslaget, fattet Stortinget følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen senest i løpet av 2016 etablere en gratis tilgjengelig informasjonsportal for dagligvarer med nødvendig elektronisk informasjon om varer ment for salg i detaljhandel innen dagligvarer." (Innst. 150 S (2014-2015)).