Snøscooter til hytte

2019

Snøscooter til hytte

Senterpartiet fremmet 9. april 2019 representantforslag 119 S (2018-2019) om kommunenes skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte.

Regjeringspartiene gikk mot forslaget, men ba i merknadsform regjeringen endre forskriften slik at kommunenes handlingsrom for skjønn kommer tydeligere fram. 

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=75786