Matkastelov

2018:

Matekastelov – en KrF-seier

Det største gjenomslaget var  at det ble slått fast at vi skal ha en matkastelov i Norge. Det har KrF arbeidet for i flere år. Regjeringen mente det var tilstrekkelig med en bransjeavtale, men et flertall av de øvrige partiene sikret at det nå blir fremmet et konkret lovforslag. Vi kaster absurd mye mat i Norge. Denne loven skal sikre at butikker og matindustrien ikke skal kunne kaste spiselig, men ikke-salgbar mat, men at den må doneres enten til organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte, eller til dyrefôr. Å kaste mat er sløsing med ressurser. Maten vi lager bør vi heller bruke til noe fornuftig, også etter best før-datoen.