Grønne datasentre

Utbygging av fiberkabler og grønne datasentre

 15. desember 2015 fremmet Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Høyre; Venstre og Arbeiderpartiet et representantforslag om strategi for utbygging av fiberkabler og grønne datasentre. Det ble vedtatt å be regjeringen vurdere redusert elavgift også for datasentre med uttak under 5 MW som for kraftkrevende industri. Det ble videre vedtatt å be regjeringen legge fram en sak for Stortinget om hvordan det så raskt som mulig kan etableres flere fiberkabler til utlandet, blant annet fra Norge til Storbritannia og Tyskland, for å styrke grunnlaget for etablering av grønne datasentre og annen databasert næringsvirksomhet i Norge. Det ble også vedtatt å be regjeringen utarbeide en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge, samt å legge til rette for at det offentliges datalagringsbehov blir bedre koordinert. For ytterligere informasjon se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64256