Giftfri hverdag

 

Leker som skader evnen til å få barn, matpapir som etterlater fluor på brunosten, og klær som kan framkalle kreft, forstyrre hormoner og gi diabetes og atferdsforstyrrelser – er et alvorlig problem.

KrF har tidligere tatt til orde for at vi burde få en handlingsplan for en giftfri hverdag. Det er behov for å bruke mer ressurser på kontroll og tilsyn. Vi vet dessuten alt for lite om hvilken skade giftene kan gi, derfor er det også behov for mer dokumentasjon og forskning.

Vi var derfor glad for at en samlet komite i stemte for å å be regjeringen utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag. Handlingsplanen skal inkludere tiltak mot miljøgifter både nasjonalt og internasjonalt, tiltak for økt tilsyn og kontroll, forbrukerinformasjon og bransjedialog.

Det ble også enstemmig vedtatt å be regjeringen jobbe for raskest mulig internasjonal regulering og forbud mot de farligste ikke-regulerte giftstoffene i produkter tilgjengelig i Norge, basert på oppdaterte faglige anbefalinger fra Miljødirektoratet. I tillegg ble regjeringen bedt om å arbeide internasjonalt for at alle produkter som inneholder skadelige kjemikalier, skal ha en innholdsdeklarasjon som viser hvilke stoffer og mengden av disse som produktene inneholder.

KrF fikk ikke flertall for et forslag om å inkludere innsamling av ubrukte legemidler som en del av en handlingsplan for en giftfri hverdag. Flertallet H, Frp og V stemte mot forslaget.

Apotekene tar i dag i mot ubrukte legemidler. I hvor stor grad medisiner leveres tilbake dit, vet en vel egentlig ikke. Forsøk som er gjort i enkelte kommuner, hvor en har inkludert medisiner i den kommunale avfallsordningen, har vært en suksess. Vi er redd realiteten i dag er at veldig mye skylles ned hjemme. Vi mener generelt at for å lykkes med innsamling av miljøfiendtlig avfall, så må systemene hver lettest mulig tilgjengelig. Det burde også vært tilfelle her.