Forbrukerpolitikk

2017:

Miljøgifter i forbrukerprodukter

Miljøpartiet de Grønne fremmet 10. oktober 2017 et representantforslag i en rekke punkter om å fase ut bruken av miljøgifter i forbrukerprodukter, dok 8:30S (2017-2018). KrF delte selvsagt intensjonen om kampen mot miljøgifter, men synes det var bedre å kraftsamle innsatsen mot miljøgifter om de tiltakene regjeringen allerede er i gang med gjennom EU/EØS-regelverket REACH og gjennom en nasjonal handlingsplan. Det mente også de fleste andre partiene, og forslagene fikk bare Mdg og SVs stemmer.

Mer om saken finner du her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69736

Spørsmål om bærekraftig forbruk

Stortingsrepresentant Tore Storehaug spurte november 2017 statsråd Vidar Helgesen om hva han  mener vi kan og bør gjøre for å sørge for at reparasjon blir billigere sammenlignet med nykjøp, slik at flere velger  å reparere framfor bare å kjøpe nytt, med bakgrunn i at det materielle forbruket vårt ikke er bærekraftig.

Statsrådens svar og ordveksling i Stortinget finner du her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=70292