Blyhagl

Miljøavgift på blyhagl

15. juni 2015 fremmet MDG et representantforslag om fra og med revidert budsjett 2016 å innføre en avgift som sikrer at prisen på blyhagl kommer på samme nivå som prisen på de beste og mest miljøvennlige blyfri hagltypene, dokument 8:133 S (2014-2015). Forslaget kom på bakgrunn av at Stortinget tidligere samme år opphevet forbudet mot blyhagl. Forslaget fra MDG falt, men fikk støtte fra KrF, V, SV og MDG. En representant fra KrF stemte mot forslaget.

Ap fremmet våren 2014 et forslag om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner.  Ap fikk flertall for forslaget sammen med H, Frp og Sp. Norge har hatt et totalforbud mot blyhagl siden 2005, og det har vært forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke blyhagl.

På bakgrunn av de faglige rådene som kom fram i rapporter, brev og høring og statsrådens behov for mer tid i denne saken, ble det for KrF klart at vi ikke nå ville åpne for bruk av blyhagl i norsk natur.

For KrF var det avgjørende å få ytterlige avklart om konsekvensene av at mer bly kommer inn i næringskjeden. At vi får betryggende kunnskap om faren for potensielle negative helseeffekter for dyr og mennesker.

Vi mener det er et paradoks at samtidig som bly står på den nasjonale listen over helse- og miljøskadelige stoffer som skal reduseres og stanses innen 2020, - skal vi nå skal gjeninnføre og tillate blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner. En oppmyking av forbudet vil selvsagt bidra til at det blir vanskelig å nå dette målet.