Proffboksing

Profesjonell boksing

KrF har stemt imot et forslag fra Solberg-regjeringen om å tillate profesjonell boksing i Norge. Regjeringens forslag ble vedtatt med stemmene fra Høyre, FrP og Venstre, mens øvrige partier med unntak av Miljøpartiet De Grønne (MDG) stemte imot. MDG unnlot å stemme. KrF har to ganger tidligere, i henholdsvis 2011 og i 2012, gått inn for å tillate profesjonell boksing. KrF stemte imidlertid imot da lovforslaget ble behandlet i Stortinget i 2014 med henvisning til at en sterkere vektlegging av de helsemessige aspektene ved proffboksing gav en annen konklusjon enn det som kom til uttrykk i regjeringens forslag. KrF la vekt på de mange advarslene som kom fra et samlet medisinsk fagmiljø om de kortsiktige og langsiktige følgene av gjentatte slag mot hodet.

Kampen mot helseskader i form av doping har lenge stått høyt på den idrettspolitiske dagsordenen i Norge og en rekke land. På dette området er det utviklet et godt samarbeid mellom idretten og det offentlige, både nasjonalt og internasjonalt. Resultatet er skjerpede krav til antidopingarbeidet. KrF viste til at de toneangivende profesjonelle bokseforbundene i dag står utenfor den organiserte idretten som World Anti-Doping Agency (WADA) kontrollerer. KrF mente helseaspektet og antidopingarbeidet måtte veie tungt, og støttet derfor ikke regjeringens forslag om å tillate profesjonell boksing i Norge.