Kulturpolitikk

KrF legger kunstens og kulturens egenverdi til grunn for politikken. Statens oppgave er ikke å styre kulturlivet, men å legge til rette for vekst og utvikling på kulturlivets egne premisser.

Kunst og kultur har en grunnleggende betydning i menneskets tilværelse. KrF vil føre en kulturpolitikk som både bevarer og fornyer, viderefører verdier og tradisjoner, og som samtidig er på stadig leting etter nye uttrykksformer. KrF vil føre en kulturpolitikk som styrker både det profesjonelle og det frivillige kulturlivet.